Cenník

platný od 1.11.2023

Výkony nad rámec zdravotného poistenia

Ultrazvukové vyšetrenie štítnej žľazy s elastografiou (“RTE”)

štandardná cena

20 €

online cena

15 €

senior od 70 r. a ZŤP

10 €


Synacthenový test

40 €

Test na vylúčenie nadobličkovej nedostatočnosti a diagnostiky kongenitálnej adrenálnej hyperplázie.


Soľný test v ambulantných podmienkach

100 €

Vyšetrenie na diagnostiku hyperaldosteronizmu v ambulantných podmienkach ako nadštandardná možnosť pre pacientov, pre ktorých je dôležitý čas a komfort.

Cenník nadštandardných a administratívnych služieb

Online nadštandard

10 €

Zahŕňa výber termínu a lekára podľa vlastnej preferencie, možnosť zmeniť termín do 48 hod pred vyšetrením, zasielanie SMS a mailových notifikácií o objednanom termíne vyšetrenia a zasielanie zašifrovanej zhodnocujúcej lekárskej správy a výsledkov mailom. Pre online termín je vyčlenený dlhší časový slot s cieľom minimalizácie meškania a realizácie termínu načas.

Vyšetrenie na vlastnú žiadosť

100 €

Vyšetrenie a konzultácia bez odporučenia lekára (bez výmenného lístku) na vlastnú žiadosť pacienta alebo vyšetrenie “druhý názor”. Zahŕňa aj USG vyšetrenie s elastografiou (nezahŕňa lab. vyšetrenia).


Dostupnosť lekára mimo ordinačných hodín na žiadosť pacienta

60 €

Poplatok za dostupnosť lekára mimo ordinačných hodín na vlastnú žiadosť pacienta v pracovný deň pred alebo po ordinačných hodinách. Vyšetrenie cez víkendy a sviatky 100% príplatok.


Zaslanie zhodnocujúcej lekárskej správy kódovaným mailom na žiadosť pacienta

5 €

Bezpečná emailová komunikácia s pacientom nad rámec lekárskej správy nadväzujúcej na bezprostredné vyšetrenie v ambulancii.


Vystavenie lekárskej správy pre nemedicínske účely

20 €

Pre účely cestovania, komerčného poistenia, súdy a pod.


Vystavenie lekárskej správy v anglickom jazyku

50 €

Vyhotovenie lekárskej správy v anglickom jazyku na vyžiadanie pacienta.


Poplatok za nedostavenie sa na objednaný termín/poskytnutie náhradného termínu

20 €


Spôsoby platby

Platba je možná v hotovosti alebo kreditnou kartou.


Na stiahnutie

Cenník pre samoplatcov