Ambulancia

MUDr. Adriana Bednárová, PhD.

Prax v odbore endokrinológia od roku 2010

 • od 2023 Onkologický ústav sv. Alžbety Bratislava- zameranie: onkologická tyreológia
 • 2018- 2022 Novapharm s.r.o. Bratislava- endokrinologická ambulancia
 • 2007- 2018 Univerzitná nemocnica Bratislava, V.interná klinika:
  • interná medicína (lôžkové oddelenie)
  • endokrinologická ambulancia a sonografia, FNAB
  • konziliárna činnosť
  • pedagogická činnosť

Vzdelanie

 • 2022- atestácia Všeobecné lekárstvo (JLFUK Martin)
 • 2011-2016- postgraduálne štúdium (PhD.) LFUK Bratislava
 • 2010 Department of Endocrinology, University of Iowa (USA)
 • 2007- 2012 Endokrinológia, LFUK Bratislava (atestácia 2012)
 • 2001- 2007- Všeobecné lekárstvo, LFUK Bratislava

Odborná činnosť

 • člen Slovenskej endokrinologickej spoločnosti, Európskej endokrinologickej spoločnosti (ESE)
 • publikačná činnosť
 • vzdelávacia činnosť
 • klinické štúdie