Ambulancia

MUDr. Adriana Bednárová, PhD.

odborný garant, endokrinologička

 • od 2023 Onkologický ústav sv. Alžbety Bratislava- zameranie: onkologická tyreológia
 • 2018- 2022 Novapharm s.r.o. Bratislava- endokrinologická ambulancia
 • 2007- 2018 Univerzitná nemocnica Bratislava, V.interná klinika:
  • interná medicína (lôžkové oddelenie)
  • endokrinologická ambulancia a sonografia, FNAB
  • konziliárna činnosť
  • pedagogická činnosť

Vzdelanie

 • 2022- atestácia Všeobecné lekárstvo (JLFUK Martin)
 • 2011-2016- postgraduálne štúdium (PhD.) LFUK Bratislava
 • 2010 Department of Endocrinology, University of Iowa (USA)
 • 2007- 2012 Endokrinológia, LFUK Bratislava (atestácia 2012)
 • 2001- 2007- Všeobecné lekárstvo, LFUK Bratislava

Odborná činnosť

 • člen Slovenskej endokrinologickej spoločnosti, Európskej endokrinologickej spoločnosti (ESE)
 • publikačná činnosť
 • vzdelávacia činnosť
 • klinické štúdie
Kristína Vadkerti

zdravotná sestra

 • 2011-2023- S.I. Medical, Medisssimo- manažér pre ošetrovateľskú starostlivosť, sestra na oddelení pre zahraničnú klientelu
 • 2009-2011- Falck Fire Services- zdravotnícka záchranárka
 • 2007-2009- DSS Studienka- sestra na detskom oddelení
 • 2006-2007- ÚPSVaR SR- osobná zdravotná asistentka
 • 2004-2006- Nursing home Manchester (UK)- ošetrovateľka

Vzdelanie

 • 2013-2019- Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety v Bratislave
 • 2013-2014- SZU Bratislava, špecializácia vnútorné lekárstvo
 • 2009-2011- SZU Bratislava, špecializácia zdravotnícky záchranár
 • 2000-2004- Stredná zdravotnícka škola P. Fouiera Bratislava- všeobecná sestra
MUDr. Katarína Zigová

lekárka v atestačnej príprave endokrinológia

 • 2017-2019- Interní oddelení Nemocnice Milosrdních bratří Brno, lekárka na oddelení a JIS
 • 2016-2017- I. interná klinika SZU a UNB Bratislava, lekárka na lôžkovom oddelení
 • 2016- Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety v Bratislave, lekárka v utečeneckom tábore Veria, Grécko

Vzdelanie

 • 2011-2016- LFUK Bratislava, všeobecné lekárstvo
 • 2002-2010- Gymnázium K. Štúra v Modre