Prvá návšteva

K prvému vyšetreniu je potrebný výmenný lístok s odporučením od všeobecného lekára  alebo iného špecialistu (platí aj pre pacientov, ktorí boli Dr. Bednárovou vyšetrení na predchádzajúcich pracoviskách). Uvedené sa netýka samoplatcovských vyšetrení.

Odporúčame tiež priniesť posledný nález od endokrinológa, ak už bol pacient niekde sledovaný.

Objednanie na prvé vyšetrenie je preferenčne online formou po registrácii na našej stránke. Výhody online objednania:

  1. dlhší čas na vyšetrenie -> minimalizácia meškania (max do 15 min)
  2. rýchla komunikácia s pacientom (registrácia v databáze nám umožňuje Vás včas kontaktovať v prípade výpadku personálu)
  3. termín Vám nepridelujeme, ale vyberiete si ho sami. Zmeniť si ho môžete do 2 dní pred vyšetrením
  4. dostávate sms notifikáciu deň pred vyšetrením
  5. objednať si môžete online aj termín odberu krvi podľa vlastnej preferencie (termín odberu odporúčame 2-14 dní pred plánovaným vyšetrením). Podrobnosti k realizácii odberu krvi nájdete na https://www.endoplus.sk/blog/

Telefonické objednávanie je možné v pondelky od 10:00-14:00, je určené prioritne pre seniorov, ktorí nekomunikujú online a pacientov, ktorí nevedia/nechcú využiť online objednanie.

Vzhľadom na kapacitu čakárne Vás prosíme, aby ste sa nechodili objednávať osobne, z rovnakého dôvodu odporúčame príchod do čakárne maximálne 10 minút pred plánovaným vyšetrením.

Imobilným pacientom odporúčame návštevu v dopoludňajších hodinách a pri návšteve asistenciu. V budove je „schodiskový výťah“, pri príchode je potrebné zvoniť a naša zdravotná sestra pomôže s transferom na poschodie.

V prípade záujmu o vyšetrenie mimo ordinačných hodín alebo vyšetrenie “druhý názor” nás prosím kontaktujte na mailovej adrese samoplatcovia@endoplus.sk